Profil firmy

Firma byla založena v roce 1990 jako „ zámečnická dílna“ v obci Dolní Brusnice. Za více jak 15 let činnosti si získala dobrou pověst u zákazníků a vytvořila zdroje na další rozvoj. V roce 2006 byla založena společnost s ručením omezeným pod názvem „ PRO-METAL D s r.o.“ a zahájena činnost v nových prostorách v rekonstruovaném objektu v obci Doubravice u Dvora Králové nad Labem. Nové prostory a doplnění strojního vybavení, spolu s kvalitními a stabilizovanými pracovníky dávají předpoklad dalšího úspěšného rozvoje firmy, získání nových klientů a spolupracovníků a rozšíření výrobního programu. V roce 2013 došlo k rozšíření výrobních a skladových prostor o 560m2.

budovabudova